Pravila in splošni pogoji nagradne igre ''Podarjamo 2 sterilizaciji mačke''

 

Ta pravila in splošni pogoji (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo način prirejanja in izvedbe nagradne igre ''Podarjamo 2 sterilizaciji mačke''. Namen nagradne igre je promocija blagovne in storitvene znamke Categorical.

 

1. Organizator in izvajalec nagradne igre je Categorical s.p., Sončna pot 32, 6320 Portorož, davčna številka: SI34909311, kontaktni e-mail: info@categorical.si (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra ni v nobenem smislu organizirana ali podprta s strani podjetja Facebook, se zgolj odvija na tej platformi.

 

2. Nagradna igra poteka od 18.11.2022 do 2.12.2022 (do 11h)  in se organizira in izvaja na področju Republike Slovenije.

 

3. V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in s Facebook računom, ki sprejmejo te splošne pogoje, objavljene na spletni strani www.categorical.si. Mladoletne osebe v nagradni igri ne morejo sodelovati.  

Sodelujoči v nagradni igri lahko sodelujejo z namenom, da svojo nagrado deloma ali v celoti prenesejo na drugo fizično ali na pravno osebo (društvo, zavetišče, zavod, podjetje), ki ima potrebe po sterilizaciji mačke in sicer na način, da en svoj bon ali oba svoja bona prenesejo enemu ali dvema koristniku/oma nagrade. Do prejema bona pa je izžrebani sodelujoči edini odgovoren za sporočanje podatkov za pošiljanje nagradnih bonov ter podatkov za ustrezno davčno obravnavo nagrade.

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Prijava, ki je poslana v nasprotju z določili te točke, se šteje za neveljavno in se udeleženca izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

 

4. V nagradni igri se sodeluje s komentiranjem nagradne objave na Facebook strani www.facebook.com/CategoricalPets in všečkanjem te iste Facebook strani. V komentarju je potrebno izpolniti nagradno nalogo, nagrajenca pa določi žreb preko spletnega programa za naključno žrebanje. Po žrebu se preveri, če je izžrebanec izpolnil oba pogoja sodelovanja – v primeru, da strani ni všečkal, se takoj žreba drugi komentar. Na vsakega sodelujočega se v žrebu upošteva le po en komentar.

 

5. Nagrajenec ima 7 dni časa, da se oglasi glede prevzema nagrade. Organizator ga o nagradi obvesti preko zasebnega sporočila na Facebooku ter označi pod njegovim nagrajenim komentarjem. Za prevzem nagrade je potrebno organizatorju posredovati tudi svoje osebne podatke, da lahko organizator izpolni svojo davčno obveznost (plačilo akontacije dohodnine) pri vrednosti nagrade nad 42,00 €. Če se nagrajenec ne odzove v 7-ih dneh, se žreba drugega nagrajenca.

 

6. Nagrada sta dva bona, s katerima se nagrajenec oglasi v eni od dveh klinik Mačje hiše:

- Bernekerjeva ulica 43, 1000 Ljubljana ali

- Kolodvorska cesta 2, 6000 Koper

kjer izvedejo poseg sterilizacije za dve mački (potrebna predhodna najava in dogovor glede termina, enako kot za vse paciente klinik).

Bon krije zgolj poseg dveh sterilizacij mačke in ne morebitnih drugih storitev, ki bi jih nagrajenec želel izvesti. Bon tudi ne krije v celoti sterilizacije brejih mačk – v tem primeru je doplačilo 20,00 € za vsako brejo mačko (po ceniku Veterine Mačja hiša).

Veljavnost bonov je 2 meseca od datuma izdaje – točna veljavnost piše na njem.

 

7. Udeleženec nagradne igre soglaša, da organizator kot upravljalec osebnih podatkov obdeluje njegove osebne podatke (kot so javno razvidni na Facebook profilu) za namene izvedbe žrebanja nagradne igre in obveščanja sodelujočih, kdo je bil izžreban oz. kontaktiranja nagrajenca glede prevzema nagrade.

Nagrajenec oz. dobitnik nagrade tudi izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljalec osebnih podatkov obdeluje njegove osebne podatke (ime in priimek, naslov, davčna številka in naslov stalnega prebivališča) za namen ustreznega davčnega postopanja in za namen izročitve nagrade oz. darilnega bona.

Organizator se obvezuje, da bo osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.04.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter da jih bo uporabljal izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih oziroma pogojih. Osebni podatki udeležencev iz se obdelujejo in shranjujejo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani.

Udeleženci oz. nagrajenci imajo pravico:

• zahtevati vpogled v svoje osebne podatke

• zahtevati popravek osebnih podatkov

• zahtevati blokiranje osebnih podatkov

• zahtevati izbris osebnih podatkov

 • zahtevati omejitev uporabe osebnih podatkov

• zahtevati prenos osebnih podatkov

• vložiti pritožbo pri nadzornemu organu, v primeru če menijo, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Več o vsebini samih pravic in politiki varstva osebnih podatkov na linku: https://www.categorical.si/zasebnost-in-piskotki

 

Poleg organizatorja (njegovih zaposlenih) osebne podatke obdeluje oz. izvaja določena opravila v zvezi obdelavo le-teh tudi računovodski servis organizatorja, osebje izbrane klinike Mačja hiša in izvajalec poštnih storitev (za pošiljanje nagradnega bona).

Za morebitna vprašanja glede GDPR ali v primeru uveljavljanja pravic iz te točke, se prosimo obrnite na: info@categorical.si

 

8. Reklamacije v zvezi s pošiljanjem in prevzemom nagrad rešuje organizator.

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi prevzema nagrade oz. izvedbe storitve sterilizacija mačke, kot denimo: zapleti pri odlovu in prevozu mačke, težave zaradi usklajevanja termina za poseg s kliniko, zapleti med posegom ali ob okrevanju in drugih morebitnih težav ali škode, ki bi lahko nastale s prevzemom nagrade oz. izvedbo sterilizacije mačke.

Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, s svojo prijavo in privolitvijo izrecno izjavlja, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje obdelavo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji. Splošni pogoji pričnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani www.categorical.si. Organizator si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.categorical.si. Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Kopru.

 

Portorož, 1.11.2022                                                                     Organizator nagradne igre Categorical s.p.